Organiseringen av idrettslaget

Styret består av følgende personer og verv:

 • Styrets leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Leder langrenn
 • Medlem
 • Medlem
 • Leder hopp
 • Medlem
 • Medlem
 • Leder (oppmann) turrenn

Styret har ca. møte hver måned i vintersesongen. Noe ekstraordinært ved ulike arrangement eller tilstelninger.


Årsmøte:

Gjennomføres før 31. Mars og etter årsregnskap er klart.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent og er over 15år, har stemmerett ved årsmøtet.