Skip to content

Vollkoia Turløyper

Aktivitet:

Årsmøte:

Styret i Vollkoia Turløyper innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes Stadionbygget på Nybygda Skistadion torsdag 23. februar kl 19:00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes inn <her> innen 15 februar.

Til orientering fra styret:
Styremedlemmene velges for to år. Til årsmøtet 2022 er representant fra brukerne og Mjøsski
på valg.
Årsmøte er kunngjort i.h.t vedtekter på vår Facebookside.

Påmelding til årsmøte utover representanter fra de samarbeidende meldes inn <her>.

Velkommen til årsmøte!
Styret Vollkoia Turløyper

Dagsorden:

1. Åpning
Valg av møteleder og referent

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av to møtedeltakere til å signere protokoll

Registrere antall stemmeberettigede

2.
Godkjenne årsberetning
3.
Godkjenne resultatregnskap og balanse for 2022
4.
Innkommende saker
5.
Vedta budsjett for 2023
6.
Valg av revisor
7.
Presentasjon styret for 2023 og valg av styreleder blant disse

Om:

I 2017 ble Brumunddal og omegn Turistløyper omorganisert og heter nå Vollkoia Turløyper.

Denne frivillige foreningen består av Nybygda IL, Furnes Skiløperforening, Mjøsski og Hamar og Hedemarken Turistforening, Ringsaker krets.

Deres arbeid og bilder rundt Vollkoia kan sjekkes på Facebook.
For oppdatert info om oppkjørte løyper, se skisporet.no.

Vollkoia:

Vollkoia er et attraktivt turområde både sommer som vinter. På sommeren er det fine muligheter for fiske, grilling, turer på oppgåtte stier i skogsterreng eller rundt Volltjernet.

På vinteren er det fine skimuligheter til bl.a. Blåmyrkoia og videre til St. Olav.

Vollkoia leies ut. Nøkkel hentes/ leveres på kontoret til Furnes Almenning mellom kl. 07:00 og 16:00 mandag til fredag. Koia er enkelt innredet med bord og benker. Leietager må evnt. selv sørge for engangsservise/ bestikk, gass koketopp, vann etc.Koia skal rengjøres av leietager etter bruk. Søppel må tas med og kastes av leietager. Husk at koia skal være slik du ønsker at den står nesten gang du kommer.

Blåmyrskoia:

Blåmyrskoia er et av de mest besøkte serverings/ -stoppested for skientusiaster som benytter Hedemarksviddas enormt flotte tilrettelagt skiløyper. Et eldorado for både store og små.
 
Utgangspunktet for en skitur om Blåmyrskoia vil være Vollkoia eller fra St. Olav i Vang Almenning.
 
Blåmyrskoia består av to hytter. En hytte som er åpen hele året uten servering, men innredet for sjølhushold. Siste tilskudd til område er en ny hytte/ koie som er reist i forbindelse med testamentert gave til Vollkoia turløyper. Dette er en stor romslig hytte som en i stor grad skal være åpen vinterstid med servering på helgene.

Skisporet: