Skip to content

Ringsaker Idrettsråd

Aktivitet:

Om:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, kretsen og kommunen.

Årsmøte:

Furnes Skiløperforening har mulighet til å møte med to representanter på årsmøte.
Kandidater til årsmøte skal være valgt på årsmøtet til Furnes Skiløperforening eller utpekt av styret.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes klubben.

Møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet:

a) Styret i Idrettsrådet

b) Representanter fra idrettslag og bedriftsidrettslag etter følgende skala:
Lag med inntil 500 medlemmer: 2 representanter.
Lag med 500 til 1000 medlemmer: 3 representanter.
Lag med mer enn 1000 medlemmer: 4 representanter.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av en klubb eller lag i Ringsaker i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle deltagere har talerett og forslagsrett.

NIFs lov krever streng praktisering av likestilling. Lag som stiller med flere representanter, må møte med
representanter av begge kjønn.