Skip to content

Ringsaker Idrettsråd

Furnes Skiløperforening har mulighet til å møte med to representanter.
Deltagelse koordineres med styret.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes klubben.

Valgkomitéen:

Følgende styremedlemmer er på valg året 2020.

Leder Arnfinn Nes
Styremedlem Ingvild Alfstad
Styremedlem Lars Freng
Varamedlem Åge Holmestad
Revisorer
Vararepresentanter
Tre medlemmer
Ett varamedlem til valgkomité

Forslag på aktuelle styremedlemmer sendes klubben innen 27. januar, som fremmer samlet kandidat-liste.

Valgkomitéen
v/ leder Vigdis Solli Simensen (vigdissi@bbnett.no),
Ankervegen 18
2387 Brumunddal