Skip to content

Greveløkka Skileikanlegg

Greveløkka-skileikanlegg

Oppgradering:

I desember 2022 oppgraderte Furnes Skiløperforening bakken med plast-spor i ovarennet.

Greveløkka Skileikanlegg
Greveløkka Skileikanlegg
Greveløkka Skileikanlegg

Videre utvikling:

I 2023 vil Furnes Skiløperforening videreutvikle bakken til en helårsbakke, hvor vi vil legge plast i unnarennet.