Skip to content

Hopp

Vi bygger Hopp-skole-bakke på Nybygda Skistadion

K-10, For gode opplevelse

Type anlegg:

Skianlegg – Hopp K-8, med skøytedel på 2m. for K-10 ovarenn.

Rekrutteringsbakke:
Hoppskolebakken [https://www.skiforbundet.no/fagportal/anleggsweb/anleggstype/hopp/k8-
k70/hoppskolebakken/].

Ovarenn i galvanisert stål, montert impregnert trevirke, gjennomsiktig Lexan i sidene nederst i
ovarennet og spor med porselensglidere montert.

Bakken tilrettelegges for mulig utvidelse til en helårsbakke ved et senere tidspunkt, hvor det kan
legges unnarenn med landingselement, sliteplater og 15m bremsegress for sommerhopping.

Allsidig idrettsglede:

 Helårsbakke, like moro sommer som vinter.
 Egen-ledet fysisk moro.
 Spenning og utfordring.
 Gode opplevelser.
 Sosialt og utviklende.
 Breddetrening.
 Gir god mestringsfølelse innenfor trygge rammer.

Behovet:

Gode anlegg er en grunnforutsetning for å drive Skiidrett. Tilgang til anlegg er en viktig forutsetning for aktiviteter og arrangementer.

Utbyggingen gir unge anledning til å hoppe året rundt, særlig der det ikke er noe aktivt hoppmiljø fra før.

K8/K10-bakken er et lavterskel-tilbud for ungene, med opplevelse av spenning, mestringsfølelse og egenutvikling innenfor trygge
rammer.

Anlegget skal brukes til hopptrening, kombinert-trening, hopprenn, og kombinert-renn. Det er foreløpig ikke avtalt krets- eller sone-renn med Skiforbundet i 2023, på grunn av utløpt tidsfrist
for å søke renn. Dette vil starte opp i 2024.

Lokalt vil vi ha arrangement i bakken i 2023.

Dimensjonering i henhold til krav og veiledning fra NIF/ Skiforbundet.

Tilsvarende ovarenn:

Ovarenn

 Galvanisert stål og trykkimpregnert konstruksjon.
 Spor i ovarenn med trygg styring og super glid.
 Landingselement i proff «spagetti-gress».
 GEO-duk og strips til landingselement.
 Bremsedekke i kunstgress

Profil:

Profiltegning

Geografi:

Anlegget ligger 14km. fra det Interkommunale hoppanlegget Lierberget Hoppsenter.

I Lierberget Hoppsenter har vi bakker i størrelsene K15, K25, K40 og K70. I tillegg er det en K7 i tilknytning til K15-bakken.

En tilnærmet lik bakke som bygges, finnes i Vallset 34km. unna, 29km. fra Lierberget Hoppsenter.
Her har hoppsporten «blomstret» siden bakken ble bygget.

Det er en hoppbakke bygget i terrenget på Veldre sag, 11km. unna. Denne krever mer
vedlikehold og avhengig av gode værforhold.

Kommunale planer:

Nybygda Skistadion er i planene til Ringsaker kommune. Utbyggingen av skistadion er i full gang,
og her er det også planlagt et nærmiljøanlegg i tilknytning til skistadion, hvor området skal
brukes hele året.

Det er flere anlegg i drift og under planlegging.

Innbyggertall/befolkningsdata:

Ringsaker kommune har 35 327 innbyggere.

Nybygda og Furnes er relativt små bygdesamfunn, men Furnes har noe vekst på grunn av økt næring og utbygging.

Furnes Skiløperforening og Nybygda IL Ski hadde 43 barn/ medlemmer på skitrening 1.12.2022. I vintersesongen 2021 hadde vi 141 unike barn på lys-løype-renn.

Beskrivelse av brukerne av anlegget:

Anlegget brukes av ca. 130 barn i alderen 5-15år, 2-3 dager i uken, i hele vintersesongen.

Brukerne tilhører Furnes Skiløperforening og Nybygda Idrettslag. Det er også andre brukere av anlegget.

Anlegget er også et start-punkt for lengre turer i terrenget. Furnesåsen Rundt starter på Stadion og ski-løype-nettet binder seg sammen med Vollkoia Turløyper.

Anlegget har installert snø-produksjonsanlegg i 2022, og det forventes en økt tilstrømming av
brukere fra nabo-kommuner i hele fylket.

Furnes Skiløperforening skal arrangere Kretsmesterskap Sprint i 2023, og sammen med Nybygda
IL Ski skal vi arrangere NM Junior i 2024.

Tilsvarende bakke i Vallset:
K-10-Vallset-2
K-10-Vallset
K-10-Vallset-3

Drift:

Furnes Skiløperforening har totalt 215 medlemmer, mens Nybygda IL har 386 medlemmer.

Anlegget skal driftes av Furnes Skiløperforening. Preparering av unnarenn gjøres av Nybygda IL
Ski, hvor kostnadene deles mellom klubbene i henhold til deltagelse på klubbrenn/ lys-løyperenn.

Støtte:

Sparebankstiftelsen-Hedmark
Ringsaker-Blad
rgb_SB1_Ostlandet_verti_pos
obos_liggende
amedia