Skip to content

Nybygda Skistadion

stafett_1

Om:

Anlegg har gjennomgått en betydelig oppgradering de senere år, både i form av nytt stadionbygg i 2019, ny lysløype på 5 km og nye konkurranseløyper av internasjonal standard i lengder fra sprint til 7,5 km.

Lysløypa blir kjørt fra snøen kommer om høsten, mens konkurranseløypene prepareres i henhold til planlagt bruk. Stadionbygget inneholder renntekniske rom (tidtaking, speaker, jury m.m), kiosk/kjøkken og toaletter

Løypene er også knyttet til turløypenettet på Hedmarksvidda. Fra stadion er løypene knyttet sammen med løypenettet til Vollkoia Turløyper, som igjen henger sammen med et stort nettverk av løyper på Hedmarksvidda. Blåmyrkoia og Sankt Olav er yndede turmål, men du kan også fortsette helt til Sjusjøen om du vil. For å se status på løypekjøringen se [skisporet.no].

Nybygda er relativt snøsikkert fra juletider til april, og anlegget står rimelig klart for bruk. Vi kan stille opp som reservearena for arrangementer som mangler snø på kort varsel.

Parkering:

Det er godt med parkeringsplass i umiddelbar nærhet. Til vanlig benyttes plassene ved stadionbygg og klubbhus, her er plass til ca 200 biler. Ved større arrangement kan vi lage rom for ytterligere ca 800 biler.

Kostnadene for drift av skianlegg med bygg og toaletter øker som alt annet i samfunnet. Strømkostnadene er enorme om dagen, mens løypepreparering og snøbrøyting heller ikke gjør seg selv.

Parkeringsavgift kr. 50,- (betales med Vipps) er derfor innført på vinterstid på stadionområde.

Dette gjelder selvfølgelig ikke for medlemmer av Nybygda IL og Furnes Skiløperforening, samt betalende leietagere av anlegg og bygg for øvrig.

GP-sprinten:

Nybygda idrettslag har hatt gleden og æren av å være arrangør av GP-sprinten siden tidlig på 2000-tallet. I samarbeid med Hilde Gjermundshaug Pedersen har arrangementet høstet store lovord både for nytenking og gjennomføring av selve rennet.

Hvert år kommer over 400 deltagere til start på en onsdagskveld. De første årene holdt  arrangementet til i Husebyparken i Brumunddal. Når ny skistadion i Nybygda sto ferdig ble rennet flyttet opp dit. Dette lettet arbeidet med arrangementet mye, særlig i forhold til snø, traseer og parkeringsfasiliteter.