Skip to content

Nybygda Skistadion

stafett

Om:

Anlegg har gjennomgått en betydelig oppgradering de senere år, både i form av nytt stadionbygg i 2019, ny lysløype på 5 km og nye konkurranseløyper av internasjonal standard i lengder fra sprint til 7,5 km.

Lysløypa blir kjørt fra snøen kommer om høsten, mens konkurranseløypene prepareres i henhold til planlagt bruk. Stadionbygget inneholder renntekniske rom (tidtaking, speaker, jury m.m), kiosk/kjøkken og toaletter

Løypene er også knyttet til turløypenettet på Hedmarksvidda. Fra stadion er løypene knyttet sammen med løypenettet til Vollkoia Turløyper, som igjen henger sammen med et stort nettverk av løyper på Hedmarksvidda. Blåmyrkoia og Sankt Olav er yndede turmål, men du kan også fortsette helt til Sjusjøen om du vil. For å se status på løypekjøringen se [skisporet.no].

Nybygda er relativt snøsikkert fra juletider til april, og anlegget står rimelig klart for bruk. Vi kan stille opp som reservearena for arrangementer som mangler snø på kort varsel.

Langrenn:

stadionbildebilde
316116308_458931906306973_6639907441024294253_n
316253709_458930622973768_5154829531699141085_n
316429804_458931916306972_8967114154238789934_n

Snøproduksjon:

Endelig kunne vårt nye snøproduksjonsanlegg prøvekjøres i november 2022. Alt fungerte etter planen så langt. Så vil temperatur, vannmengde i dammen og ikke minst strømprisen være med på å påvirke oppstart av årets skisesong.

Parkering:

Det er godt med parkeringsplass i umiddelbar nærhet. Til vanlig benyttes plassene ved stadionbygg og klubbhus, her er plass til ca 200 biler. Ved større arrangement kan vi lage rom for ytterligere ca 800 biler.

Kostnadene for drift av skianlegg med bygg og toaletter øker som alt annet i samfunnet. Strømkostnadene er enorme om dagen, mens løypepreparering og snøbrøyting heller ikke gjør seg selv.

Parkeringsavgift kr. 50,- (betales med Vipps) er derfor innført på vinterstid på stadionområde.

Dette gjelder selvfølgelig ikke for medlemmer av Nybygda IL og Furnes Skiløperforening, samt betalende leietagere av anlegg og bygg for øvrig.

GP-sprinten:

Nybygda idrettslag har hatt gleden og æren av å være arrangør av GP-sprinten siden tidlig på 2000-tallet. I samarbeid med Hilde Gjermundshaug Pedersen har arrangementet høstet store lovord både for nytenking og gjennomføring av selve rennet.

Hvert år kommer over 400 deltagere til start på en onsdagskveld. De første årene holdt  arrangementet til i Husebyparken i Brumunddal. Når ny skistadion i Nybygda sto ferdig ble rennet flyttet opp dit. Dette lettet arbeidet med arrangementet mye, særlig i forhold til snø, traseer og parkeringsfasiliteter.

Informasjonsmøte om snøproduksjon

Tirsdag 6. desember kl. 18:30 i Stadionbygget.
Nybygda IL Ski og Furnes Skiløperforening inviterer til informasjonsmøte om snøproduksjon tirsdag 6. desember kl. 18:30 i Stadionbygget.
 
Rune Aaslund fra Nes Ski kommer og deler sine erfaringer med oss. Rune har lang erfaring med å produsere snø i Nes Skis anlegg i Fenstad på Romerike.
 
Vi legger blant annet opp til en gjennomgang av hvordan anlegget vårt er bygd opp og hvordan gode HMS-rutiner kan følges.
 
Vi håper at flest mulig kan tenke seg å bidra med å ta en vakt eller to i produksjonsperioden, men du binder deg ikke til noe om du kommer på dette informasjonsmøtet
 
Velkommen!

Hopp:

Vi bygger Hopp-skole-bakke på Nybygda Skistadion

K-10, For gode opplevelse

Type anlegg:

Skianlegg – Hopp K-8, med skøytedel på 2m. for K-10 ovarenn.

Rekrutteringsbakke:
Hoppskolebakken [https://www.skiforbundet.no/fagportal/anleggsweb/anleggstype/hopp/k8-
k70/hoppskolebakken/].

Ovarenn i galvanisert stål, montert impregnert trevirke, gjennomsiktig Lexan i sidene nederst i
ovarennet og spor med porselensglidere montert.

Bakken tilrettelegges for mulig utvidelse til en helårsbakke ved et senere tidspunkt, hvor det kan
legges unnarenn med landingselement, sliteplater og 15m bremsegress for sommerhopping.

Allsidig idrettsglede:

 Helårsbakke, like moro sommer som vinter.
 Egen-ledet fysisk moro.
 Spenning og utfordring.
 Gode opplevelser.
 Sosialt og utviklende.
 Breddetrening.
 Gir god mestringsfølelse innenfor trygge rammer.

Behovet:

Gode anlegg er en grunnforutsetning for å drive Skiidrett. Tilgang til anlegg er en viktig forutsetning for aktiviteter og arrangementer.

Utbyggingen gir unge anledning til å hoppe året rundt, særlig der det ikke er noe aktivt hoppmiljø fra før.

K8/K10-bakken er et lavterskel-tilbud for ungene, med opplevelse av spenning, mestringsfølelse og egenutvikling innenfor trygge
rammer.

Anlegget skal brukes til hopptrening, kombinert-trening, hopprenn, og kombinert-renn. Det er foreløpig ikke avtalt krets- eller sone-renn med Skiforbundet i 2023, på grunn av utløpt tidsfrist
for å søke renn. Dette vil starte opp i 2024.

Lokalt vil vi ha arrangement i bakken i 2023.

Dimensjonering i henhold til krav og veiledning fra NIF/ Skiforbundet.

Tilsvarende ovarenn:

Ovarenn

 Galvanisert stål og trykkimpregnert konstruksjon.
 Spor i ovarenn med trygg styring og super glid.
 Landingselement i proff «spagetti-gress».
 GEO-duk og strips til landingselement.
 Bremsedekke i kunstgress

Profil:

Profiltegning

Geografi:

Anlegget ligger 14km. fra det Interkommunale hoppanlegget Lierberget Hoppsenter.

I Lierberget Hoppsenter har vi bakker i størrelsene K15, K25, K40 og K70. I tillegg er det en K7 i tilknytning til K15-bakken.

En tilnærmet lik bakke som bygges, finnes i Vallset 34km. unna, 29km. fra Lierberget Hoppsenter.
Her har hoppsporten «blomstret» siden bakken ble bygget.

Det er en hoppbakke bygget i terrenget på Veldre sag, 11km. unna. Denne krever mer
vedlikehold og avhengig av gode værforhold.

Kommunale planer:

Nybygda Skistadion er i planene til Ringsaker kommune. Utbyggingen av skistadion er i full gang,
og her er det også planlagt et nærmiljøanlegg i tilknytning til skistadion, hvor området skal
brukes hele året.

Det er flere anlegg i drift og under planlegging.

Innbyggertall/befolkningsdata:

Ringsaker kommune har 35 327 innbyggere.

Nybygda og Furnes er relativt små bygdesamfunn, men Furnes har noe vekst på grunn av økt næring og utbygging.

Furnes Skiløperforening og Nybygda IL Ski hadde 43 barn/ medlemmer på skitrening 1.12.2022. I vintersesongen 2021 hadde vi 141 unike barn på lys-løype-renn.

Beskrivelse av brukerne av anlegget:

Anlegget brukes av ca. 130 barn i alderen 5-15år, 2-3 dager i uken, i hele vintersesongen.

Brukerne tilhører Furnes Skiløperforening og Nybygda Idrettslag. Det er også andre brukere av anlegget.

Anlegget er også et start-punkt for lengre turer i terrenget. Furnesåsen Rundt starter på Stadion og ski-løype-nettet binder seg sammen med Vollkoia Turløyper.

Anlegget har installert snø-produksjonsanlegg i 2022, og det forventes en økt tilstrømming av
brukere fra nabo-kommuner i hele fylket.

Furnes Skiløperforening skal arrangere Kretsmesterskap Sprint i 2023, og sammen med Nybygda
IL Ski skal vi arrangere NM Junior i 2024.

Tilsvarende bakke i Vallset:
K-10-Vallset-2
K-10-Vallset
K-10-Vallset-3

Drift:

Furnes Skiløperforening har totalt 215 medlemmer, mens Nybygda IL har 386 medlemmer.

Anlegget skal driftes av Furnes Skiløperforening. Preparering av unnarenn gjøres av Nybygda IL
Ski, hvor kostnadene deles mellom klubbene i henhold til deltagelse på klubbrenn/ lys-løyperenn.

Støtte:

Sparebankstiftelsen-Hedmark
Ringsaker-Blad
rgb_SB1_Ostlandet_verti_pos
obos_liggende
amedia