Skip to content

Furnes IL – En idrettslagsallianse

Furnes Allianseidrettslag 24.01.1892

En idrettslagsallianse består av: Et allianseidrettslag (eier av navn og logo)

Et eller flere idrettslag i allianse som forplikter å:

Bruke allianseidrettslagets navn + idrettens navn

Bruke allianseidrettslagets logo

Sørge for at medlemmene er medlem av allianseidrettslaget

Hver og en av klubbene er selvstendige rettssubjekt

FurnesIL

Klubbene ønsker å være 100% selvstendige Ønsker oppløsning av alliansen

Oppløsning av idrettslagsalliansen medfører overgang til et ordinært idrettslag

Deretter kan evt særidrettene søke ut av idrettslaget til selvstendige idrettslag

Utfyllende informasjon om en idrettslagsallianse

Idrettsforbundet: