Skip to content
Vollkoia
Offline

Årsmøte Vollkoia Turløyper 2022

Nybygda Skistadion, Stadionbygget

Styret i Vollkoia Turløyper innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Stadionbygget i Nybygda, torsdag 24 februar kl. 19:00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,

må sendes styrets leder innen 10 februar.

Dagsorden:

1. Åpning, valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av to møtedeltakere til å signere protokoll, og registrere antall stemmeberettigede.

2. Godkjenne årsberetning. 

3. Godkjenne resultatregnskap og balanse for 2021 og balanse i Vollkoia Turløyper (VTL). 

4. Innkommende saker. 

5. Endring i vedtekter VTL.

6. Vedta budsjett for 2022. 

7. Valg av revisor. 

8. Presentasjon styret for 2022 og valg av styreleder blant disse. 

Til orientering fra styret:

Styremedlemmene velges for to år.

Til årsmøtet er representant fra brukerne, Nybygda, Furnes og HTT på valg.

Årsmøte er kunngjort i.h.t vedtekter på vår Facebookside og delt via epost til leder av de samarbeidende foreninger. Alle partnere i Vollkoia Turløyper oppfordres til kunngjøring av årsmøte i sine kanaler for kommunikasjon.

Velkommen til årsmøte! Styret Vollkoia Turløype

Legg inn en kommentar