Skip to content
Skjermbilde 2024-01-17 135339

Årsmøte i Ringsaker Idrettsråd

Herredstyresalen, Herredshuset i Moelv

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringsaker Idrettsråd.

 

Alle klubber og lag inviteres til møtet.

 

Møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet:
a) Styret i Idrettsrådet
b) Representanter fra idrettslag og bedriftsidrettslag etter følgende skala:
Lag med inntil 500 medlemmer: 2 representanter.
Lag med 500 til 1000 medlemmer: 3 representanter.
Lag med mer enn 1000 medlemmer: 4 representanter.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av en klubb eller lag i Ringsaker i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Alle deltagere har talerett og forslagsrett.

NIFs lov krever streng praktisering av likestilling. Lag som stiller med flere representanter, må møte med
representanter av begge kjønn.

Saker til årsmøte som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes leder innen 1.februar.

Valg: Forslag på kandidater til Ringsaker Idrettsråd sendes valgkomiteen ved leder innen 1. februar. Samme frist gjelder for eventuell frasigelse av verv.

Påmelding til årsmøtet frist 13.februar.

Vi minner om at delegatene til årsmøte i RIR skal være valgt av klubben i årsmøte eller utpekt av styret. jf. lovnorm for idrettsråd § 11(2) og lovnorm for idrettslag § 10 (3) nr. 14c).

PÅMELDING signert av leder i klubben sendes på mail. – Oppgi navn og klubb

Sakspapirer: Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli tilsendt alle klubber og lag senest én uke før årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen RIR styret

Legg inn en kommentar