Skip to content
FurnesSki_Logo

Allmøte – Tillitsmannskrise

Kylstad Skole
Furnes Skiløperforening innkaller herved til allmøte Kylstad Skole, onsdag 17. april kl. 18:00.
 
Det er mangel på ildsjeler og frivillige medlemmer i styret og verv for å kunne drifte klubben på en forsvarlig måte. Vi er avhengig av at foreldre og medlemmer som ønsker at klubben skal drive videre, bistår i verv og oppgaver for klubben.
 
Vi har i lang tid samarbeidet godt med Nybygda IL Ski, men Furnes Skiløperforening har vanskeligheter med å oppfylle våre forpliktelser i drift av stadion, anlegget og arrangementer. Vi mangler et langrennsutvalg bestående av 4-6 personer.
 
Oppgaver vi trenger å løse sammen med Nybygda er blant annet;
 
– trenere
– trener-ansvarlig
– dugnadsansvarlig
– kveldsmat-organisering
– klubbrenn-organisering
– snø-produkson
– stadion-arbeid
– aktivitets-utvalg
– aktivitets-sansvarlig
– sportslig-utvalg
– sportslig-ansvarlig
 
Styret i Furnes Skiløperforening jobber hardt for å opprettholde driften, men styret har også manglende verv, som blant annet;
 
– nestleder / (leder)
– økonomiansvarlig
– valg-komitè
 
Norges Skiforbund setter høye krav til antall personer og kjønnsfordeling i styret og øvrige verv, for å kunne opprettholde driften.

Agenda:

1. Langrennsutvalget trenger personer til verv
2. Styret i Furnes Skiløperforening trenger personer til verv
3. En eventuell nedleggelse av Furnes Skiløperforening

Legg inn en kommentar