NB! Oppdatert: Ekstraordinært DIGITALT årsmøte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Furnes skiløperforening.

Ekstraordinært årsmøte avholdes Torsdag 17.12.2020 kl. 21:00

NB! Oppdatering

På grunn av Covid-19 restriksjoner gjennomføres møte digitalt.

Digitalt ekstraordinært årsmøte

Bli med i Microsoft Teams

Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Alle medlemmer har forslagsrett til møtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på ekstraordinært årsmøte, må sendes styret snarest, og senest innen Onsdag 16.12.2020 kl. 21:00

2. Skal idretten (langrenn, hopp, kombinert, turrenn) etableres som en egen klubb etter oppløsning?

3. Ønsker særidretter (langrenn, hopp, kombinert) å bryte ut av fleridrettslaget?

5. Innkommende saker

Bruk din stemmerett!

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret