Skip to content

Dugnad

Felles_Logo

Nybygda Il og Furnes Skiløperforening har gleden av å arrangere Junior NM nordiske grener 8.-10. mars 2024 på Nybygda skistadion.

Dette er et av de største skiarrangement som arrangeres i Norge med rundt 800 deltagere over tre dager.

Det at vi får tildelt et slikt arrangement er en stor anerkjennelse fra Norges Skiforbund om at vi har løyper, infrastruktur og ikke minst en usedvanlig dyktig arrangementsstab.

Organisasjonskartet med de enkelte stabsgrupper er lagt og nå er det de enkelte funksjonæroppgaver som vi håper skal være like lett å få fylt opp som det var under Hovedlandsrennet 2020.

Vi trenger dugnadshjelp til:

• Kafe/servering
• Kjøkken
• Løypepersonell
• Stadionpersonell
• Parkering
• Service
Renndagene starter den 8 mars, men vi må også anse torsdag 7 mars som full nærmest en renndag.
 
Har du / dere muligheter til å hjelpe en eller flere dager under arrangementet?
 
Noen har allerede meldt seg både medlemmer og ikke medlemmer så det hele ser lovende ut.
Tilbakemelding ønskes så snart som mulig.
 
Bekledning tilsvarende sist med fantastisk flotte jakker fra Svix tilgjengeliggjøres for bestilling så snart vi får tilgang til jakkene.

For dugnad:

Bruk vårt meldeskjema for å melde deg til tjeneste:

Eller meld deg/ dere direkte til tjeneste hos Stein Rune Eriksen – tlf. 907 78 303 – eller stein@nybygda.no

Equinor_Logo
Sparebank1_Logo