Skip to content

Årsmøte Vollkoia Turløyper

Vollkoia_Turløyper

Aktivitet:

Årsmøte:

Styret i Vollkoia Turløyper innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes i henhold til annonsering på siden.

Til orientering fra styret:
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes inn <her>.

Styremedlemmene velges for to år. Til årsmøte i oddetalls-år (2023, 2025, 2027) er representanter fra Furnes Skiløperforening, Nybygda IL og Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) på valg. Til årsmøtet i partalls-år (2022, 2024, 2026) er representant fra brukerne og Mjøsski på valg.

Årsmøte er kunngjort i.h.t vedtekter på vår Facebookside.

Påmelding til årsmøte, utover representanter fra de samarbeidende, meldes inn <her>.

Velkommen til årsmøte!
Styret Vollkoia Turløyper

Dagsorden:

1. Åpning
Valg av møteleder og referent

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av to møtedeltakere til å signere protokoll

Registrere antall stemmeberettigede

2.
Godkjenne årsberetning
3.
Godkjenne resultatregnskap og balanse
4.
Innkommende saker
5.
Vedta budsjett
6.
Valg av revisor
7.
Presentasjon styret og valg av styreleder blant disse