Innkalling til årsmøte i Vollkoia Turløyper

Tirsdag 28. Januar 2020 kl. 19:00

Stadionbygget i Nybygda

Innkalling til årsmøte i Ringsaker Idrettsråd

Torsdag 13. Februar 2020 kl. 19:00

Herredstyresalen, Herredshuset i Moelv