Skip to content
hl2020

Hovedlandsrennet 2020

Informasjon om HL2020

Seremoni/ Premieutdeling:

Informasjon rundt seremoni og premier for funksjonærer:

De fleste er kun tiltenkt funksjonær på Lørdag 22. Februar kl. 16:30 – ca. 18:30. Informasjonen finner du lenger ned.

Fredag Åpningsseremoni: Lierberget:

Kl. 09:45

Sted: Seremoni-vegg.

NB! «Speaker».

 1. Ordfører Hamar kommune (Einar Busterud) (einar.busterud@hamar.kommune.no)
 2. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening (95152765)
 3. Kombinert-komité Skiforbundet (Ole Christian Golid) (91329503)

Nybygda Skistadion:

Kl. 09:45

Sted: Start-portal. (alt. seremoni-vegg.)

NB! Bruk av «Ute-Speaker».

 1. Ordfører Ringsaker kommune (Anita Ihlee Steen)
 2. Gerd Mauseth, seremoni (41436665)
 3. Stein Rune Eriksen, Leder Nybygda IL (90778303)
 4. Langrenns-komité Skiforbundet (Pål Rise) (48172128)

Fredag Blomsterseremoni: Nybygda Skistadion:

Kl. 10:00, 5km, klassisk, intervallstart - Jenter 15 år, gutter 15 år:

Blomsterseremoni J15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Anv.: Gerd Mauseth & Møyfrid Hovde
 2. Blomster: Ole Ellefsæter
 3. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet (414 18 977)

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Gerd Mauseth & Møyfrid Hovde
 2. Blomster: Ole Ellefsæter
 3. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Blomsterseremoni G15 år FH (1. plass):

1 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Gerd Mauseth & Møyfrid Hovde
 2. Blomster: Ole Ellefsæter
 3. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Kl. 10:00 Utdeling av deltakerpremie J/G 15år

 1. Elisabeth Rise (97067740)
 2. Solfrid Neverrøsten (95820180)

Info: Står ved sluse ut av stadion, mål-gang. I henhold til påmelding-listen skal det være:

 • J15 år. 7stk som kun går sprint
 • G15 år. 7stk som kun går sprint

Kl. 12:30, Kombinert langrenn, 2 x 2.5km

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening
 2. Blomster: 
 3. Gratulerer: Per Tommy Enger, Arrangementsansvarlig i kombinert, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Ole Christian Golid, Assisterende Rennkoordinatoor

Blomsterseremoni J16 år (1. plass):

1 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening
 2. Blomster:
 3. Gratulerer: Per Tommy Enger, Arrangementsansvarlig i kombinert, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Ole Christian Golid, Assisterende Rennkoordinatoor
 5. Blomsterseremoni G16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening
 2. Blomster:
 3. Gratulerer: Per Tommy Enger, Arrangementsansvarlig i kombinert, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Ole Christian Golid, Assisterende Rennkoordinatoor

Kl. 12:30, Kombinert langrenn, K40:

Blomsterseremoni J15/16 år (1. plass):

1 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening
 2. Blomster:
 3. Gratulerer: Per Tommy Enger, Arrangementsansvarlig i kombinert, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Ole Christian Golid, Assisterende Rennkoordinatoor

Blomsterseremoni G15/16 år (1. plass):

1 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv. Inge Harald Bolme, Leder Furnes Skiløperforening
 2. Blomster:
 3. Gratulerer: Per Tommy Enger, Arrangementsansvarlig i kombinert, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Ole Christian Golid, Assisterende Rennkoordinatoor

Kl. 13:15, 5km./7.5km., klassisk, intervallstart - Jenter 16 år, gutter 16 år:

More

13:15: Utdeling av deltakerpremie J/G 16år

 1. Inger Lise Mauseth (91332701)
 2. Elisabeth Hagen (91617813)

Info: Står ved sluse ut av stadion, mål-gang. I henhold til påmelding-listen skal det være:

J16 år. 6stk som kun går sprint
G16 år. 12stk som kun går sprint

Annet:

Utskrift av diplomer:

 1. Ansv: Inge Harald Bolme

Ordne Torget:

 1. Inge Harald Bolme
 2. ..

Lierberget:

Deltakerpremie:

Deles ut ved startnummer.

Ansv.: Inge Harald Bolme

Lørdag Blomsterseremoni: Nybygda Skistadion:

Utdeling av deltakerpremie til resterende:

 1. Rennkontor

09:00, Kombicross, K70:

Blomsterseremoni J15 år (1.-2. plass):

2 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Inge Harald Bolme
 2. Ole Christian Golid, Skiforbundet

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Inge Harald Bolme
 2. Ole Christian Golid, Skiforbundet
 3.  
 4.  

Blomsterseremoni J16 år (1.-2. plass):

2 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Inge Harald Bolme
 2. Ole Christian Golid, Skiforbundet

Blomsterseremoni G16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Inge Harald Bolme
 2. Ole Christian Golid, Skiforbundet
 3.  
 4.  

09:00, Kombicross, K40 (uoffisiell):

Blomsterseremoni J15/16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Inge Harald Bolme
 2. Ole Christian Golid, Skiforbundet
 3.  
 4.  

Blomsterseremoni G15/16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Skiforbundet
 2. Skiforbundet

Kl. 09:00, Sprint, J15 år, G15år:

Blomsterseremoni J15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Stein Rune Eriksen
 2. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 3. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Stein Rune Eriksen
 2. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 3. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Blomsterseremoni G15 år FH (1.-3. plass):

1 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Stein Rune Eriksen
 2. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 3. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Kl. 10:00 Langrennscross, J15 år, G15 år:

(ca. kl. 12:30->) Blomsterseremoni J15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Gerd Mauseth & Møyfrid Hovde
 2. Hilde G.P
 3. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Gerd Mauseth & Møyfrid Hovde
 2. Hilde G.P
 3. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 4. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Kl. 09:00, Sprint, J16 år, G16år:

Blomsterseremoni J16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Geir Mauseth
 2.  

Blomsterseremoni G16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Geir Mauseth
 2.  

Kl. 10:00 Langrennscross, J16 år, G16 år:

(ca. kl. 15:30) Blomsterseremoni J16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Stein Rune
 2. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 3. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

(ca. kl. ) Blomsterseremoni G16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Stein Rune
 2. Gratulerer: Pål Rise, Leder for utdanning og administrative oppgaver, Skiforbundet
 3. Gratulerer: Brynhild Sætha, Administrasjonskonsulent, Skiforbundet

Lierberget:

Kl. 13:00, Individuelt hopp, K40 (uoffisiell):

Blomsterseremoni J15/16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Inge Harald Bolme
 2. Blomster: Anette Sagen (hopp-komité)
 3.  

Blomsterseremoni G15/16 år (1.-2. plass):

2 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv: Inge Harald Bolme
 2. Blomster: Anette Sagen (hopp-komité)

Kl. 14:00, Individuelt Hopp, K70

Blomsterseremoni J15 år (1. plass):

1 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Merete Sletten
 2. Anette Sagen (hopp-komité)
 3.  
 4.  

Blomsterseremoni G15 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Merete Sletten
 2. Anette Sagen (hopp-komité)
 3.  
 4.  

Blomsterseremoni J16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Merete Sletten
 2. Anette Sagen (hopp-komité)

Blomsterseremoni G16 år (1.-3. plass):

3 stk. blomster hentes i garasjen. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Ansv.: Merete Sletten
 2. Anette Sagen (hopp-komité)
 3.  
 4.  

Lørdag; Premie-utdeling: Torget i Brumunddal:

Oppmøte kl. 16:30

Sted: Brugata 8 (B8), 2388 Brumunddal (lokalet på hjørnet mot bakeriet på Torget)
 1. Funksjonærer (som ikke allerede har) henter: funksjonærvest, akkrediteringskort og funksjonærgave (lue) inne i Brugata 8 (B8).
 2. To-tre personer bemanner 1 stk. Torgbord (i henhold til skisse og tabell under).
 3. Hvert lag/torgbord-gruppe tar med premier og diplomer (merket sitt Torgbord) ut til Torgbordet.
  1. Diplomer er sortert på ETTERNAVN og kan med fordel deles i 2 bunker, A-N, O-Å
 4. Torgbordet er åpent fra seinest kl. 16:55 til ca. 18:00 (håper flest mulig får hentet sin premie)
 5. Torgbordet skal dele ut premier i merket klasse fra nr. 7 til 1/3 av startende (dvs. alle utdelte diplomer).
 6. Hver premierende deltaker får 1 stk. diplom og 1 stk. premie.
  1. Diplomer står på ETTERNAVN.
  2. Deltakere oppgir NAVN og mottar DIPLOM og PREMIE.
 7. NB! SPRINT.
  1. Premiering av plassering fra 7 til og med 30: Bilde.
  2. Premiering av plassering fra og med 31 og utover: Drikkeflaske
 8. Uavhentede premier og diplomer settes tilbake inne i Brugata 8 på merkede plasser.
 9. Alle resultatlister henges opp på Torget, på TAVLE i krysset Furnesvegen/ Brugata 12.

Ved FEIL be deltaker henvende seg inne i Brugata 8, til Inge Harald Bolme

Henting av premier

Bemanning Torgbord:

Utkast på bemanning av Torgbord: Endringer kan forekomme.

Klassisk:

 • Torgbord 0:
  • Uttrekspremier og Hopp
   • Navn:
 • Torgbord 1:
  • 5km, klassisk, J15 år, Premie: 20×30 3-skiløpere
   • Navn: Inger Lise Mauseth
   • Navn: Kirsten Rønningen
   • Navn: Morten Harkinn
 • Torgbord 2:
  • 5km, klassisk, G15 år, Premie: 20×30 3-skiløpere
   • Navn: Elisabeth Høgseth Rise
   • Navn: Mona Kristiansen
   • Navn: Fredrik Jevne?
 • Torgbord 3:
  • 5km, klassisk, J16 år, Premie: 20×30 3-skiløpere
   • Navn: Grete Øksdal
   • Navn: Frode Lillehovde
   • Navn: Elin Græsby?
 • Torgbord 4:
  • 7.5km, klassisk, G16 år, Premie: 20×30 3-skiløpere
   • Navn: Kari Viker
   • Navn: Olav Øverli
   • Navn: Elisabeth Hagen?
 •  

Sprint:

 • Torgbord 5:
  • Sprint, J15 år
   • 7-30: Premie: 20×30 ski og hopp
   • 31-1/3: Drikkeflaske
    • Navn: Elin Johnsen Lillehovde
    • Navn: Merete Sletten
    • Navn: Kristine Grüner
 • Torgbord 6:
  • Sprint, G15 år, Premie: 20×30 ski og hopp
   • 7-30: Premie: 20×30 ski og hopp
   • 31-1/3: Drikkeflaske
    • Navn: Camilla Slaatten Lanøy
    • Navn: Bente Bolme
    • Navn: Tore Bood
 • Torgbord 7:
  • Sprint, J16 år, Premie: 20×30 ski og hopp
   • 7-30: Premie: 20×30 ski og hopp
   • 31-1/3: Drikkeflaske
    • Navn: Elin Hagen
    • Navn: Anne Storhile Svenskerud
    • Navn: Frode Haugli
 • Torgbord 8:
  • Sprint, G16 år, Premie: 20×30 ski og hopp
   • 7-30: Premie: 20×30 ski og hopp
   • 31-1/3: Drikkeflaske
    • Navn: Kari Johanne B. Dæhlien
    • Navn: Helene Sofie Marvik
    • Navn: Jan Græsby

Lørdag; Medalje-Seremoni:

Funksjonærer:

Funksjonærer ved scena:

 1. Gerd Mauseth
 2. Møyfrid Hovde
 3. Elisabeth Stensli
 4. Hege Martinsen Berger
 5. Solfrid Neverrøsten

Funksjonærer B8:

 1. Inge Harald Bolme

Start:

Vi ønsker alle i aldersklasse og gren opp på scenen i forbindelse med medalje seremonien i de respektive klassene / grenene.

Medalje seremonien starter presis kl. 18:00, og vi oppfordrer deltakerne til å stille seg opp langs nord/vest side av torget i sin aldersgruppe / gren.

Medalje-seremoni gjennomføres i følgende rekkefølge:

 • ca. Kl. 18:00 Klassisk / Sprint J15 år
 • ca. Kl. 18:10 Klassisk / Sprint G15 år
 • ca. Kl. 18:15 Kombinert J/G 15/16 år
 • ca. Kl. 18:30 Kombicross J/G 15/16 år
 • ca. Kl. 18:40 Klassisk / Sprint J16 år
 • ca. Kl. 18:45 Klassisk / Sprint G16 år
 • ca. Kl. 18:55 Hopp J/G 15/16 år
 • ca. Kl. 19:05 Langrennscross J/G 15/16 år
Medalje_Seremoni

Søndag; Blomsterseremoni og Premieseremoni: Nybygda Skistadion:

Kl. 09:30, Stafett, Gutter

Blomsterseremoni G15/16 år (1.-3. plass):

12 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Gerd Mauseth &
 2. Premie: Ole
 3. Blomst, Diplom: Hilde
 4. Medalje: Skiforbundet
 5. Gratulerer:

Premier: 7 – 1/3

Torgbord 1: Jenter

 1. Diplom: Inger Lise Mauseth
 2. Premie: Elisabeth Stensli 

Torgbord 2: Gutter

 1. Diplom: Elisabeth Høgseth Rise
 2. Premie: Elisabeth Hagen

Kl. 11:15, Stafett J15/16 år

Blomsterseremoni J15/16 år (1.-3. plass):

12 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Gerd Mauseth &
 2. Premie: Ole
 3. Diplom: Hilde
 4. Medalje: Skiforbundet

Lierberget:

Kl. 10:30, Lag-hopp, K70

Blomsterseremoni (1.-3. plass):

9 stk. blomster hentes. «Speaker» roper opp, og deltakerne gratuleres av:

 1. Inge Harald Bolme
 2. Svein Olav Brurud

Melding på nett (Skiforbundet)

Box content

Legg inn en kommentar