Arbeid i K7 og K15

Spormal fylt med tung snø.

Hei !!! 💦❄️❄️❄️
Petter og Hans Ludvik har fylt spormal K-7 og K-15 med tung snø nå.
Vi må kaste på snø i unnarennet på søndag eller mandag. Hoppklart tirsdag.👍