Innkalling til årsmøte

07.03.2018 22:37

Det blir årsmøte i kjellerstua på Kylstad Skole den 22.03.18 kl 18:00.

Agenda

  1. Åpning
  2. Godkjenning og innkalling av saksliste¨
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 stk til å skrive under protokollen
  4. Regnskap og styrets årsberetning
  5. Budsjett for 2018
  6. Valg
  7. Eventuelt/inkomne saker

Saker bes meldes leder Inge Harald Bolme på e-post: inge.harald.bolme@outlook.com


Velkommen!

Tilbake

Kontakt

Furnes Skiløperforening v/Frode Haugli
Yksetvegen 60
2388, Brumunddal

472 59 583

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Stolt drevet av Furnes skiløperforening