Innkalling ekstraordinært årsmøte

19.12.2016 07:19

Vi innkaller herved til ekstraordinært årsmøte den 20.12.2016 kl 19.30-20.00

Sted: Kylstad skole

Sak 1 - åpning

Sak 2 - godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 - Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen

Sak 4 - Nedleggelse av sykkelgruppe i Furnes skiløperforening


 Vel møtt!

Tilbake

Kontakt

Furnes Skiløperforening v/Frode Haugli
Yksetvegen 60
2388, Brumunddal

472 59 583

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Stolt drevet av Furnes skiløperforening