Innkalling årsmøte 2015 - 31.03.2016

06.03.2016 19:14

Vi innkaller til årsmøte for 2015 den 31.03.2016 kl 19.00 i Kjellerstua på Kylstad

.

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer
til å signere protokollen.

Sak 4. Regnskap 01.01.2015 - 31.12.2015

Sak 5. Budsjett for 2016

Sak 6. Valg

Sak 7. Eventuelt/innkomne saker.

Servering av kaker og kaffe. Vi håper så mange som mulig
kommer. Innkomne saker sendes til Frode Haugli, frode@brdal-regnskap.no innen 15.03.2016.

Mvh

Frode Haugli

Leder Furnes Skiløperforening
Tilbake

Kontakt

Furnes Skiløperforening v/Frode Haugli
Yksetvegen 60
2388, Brumunddal

472 59 583

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Stolt drevet av Furnes skiløperforening